Amborio Resolve

Amborio Resolve werkt samen met Sequell u.a. Sequell maakt zich sterk voor het doorzetten van de ondernemersdroom, zelfs als bedrijfsoverdracht een uitdaging is.

Waarom Amborio Resolve?
- Als coöperatie gericht op het behoud van ondernemingskapitaal is Sequell de enige partij die onafhankelijk opereert tussen de verschillende krachten: uittredend ondernemer, intredende ondernemer, klanten, medewerkers, adviseurs.
- De focus ligt dus op het goed verzorgd achterlaten van de onderneming, haar medewerkers en klanten. Daarmee krijgen ook de ondernemers de best mogelijke situatie om hun doelen te realiseren.
- De onafhankelijke oplossing voor de onderneming maakt optimalisatie over meer schijven mogelijk. Ondernemers, intredend en uittredend krijgen wat ze nodig hebben.

“De opzet als coöperatie en de focus op waardebehoud maakt dat Sequell echt onafhankelijk is”

Sequell biedt oplossingen waardoor
- Ondernemers hun bedrijf met een gerust hart overdragen
- Intredende ondernemers met een gerust hart intreden
- Medewerkers en klanten goed verzorgd blijven

Het behoud van zowel sociaal als financieel kapitaal, maakt dat de onderneming goed wordt doorgezet met alle voordelen van dien voor de Nederlandse maatschappij.

“Sequell heeft als doel om eén miljard Euro aan ondernemingskapitaal te behouden voor de maatschappij in de komende 10 jaar”

Meer weten? Kijk op http://www.sequell.nl

Groot foto blok: